Przejdź do głównej sekcji

O mediacji

Mediacja to zarządzanie negocjacjami przez neutralnego mediatora Mediator – neutralna osoba trzecia wybrana przez obie skonfliktowane strony pomaga im znaleźć rozwiązanie konfliktu. Mediacja jest poufna – toczy się w komfortowych warunkach bez udziału osób trzecich. W mediacji strony rozwiązują swój problem przy udziale mediatora a wypracowane rozwiązanie muszą akceptować obie strony.