Przejdź do głównej sekcji

Informacje

Arbitrażowe Forum Młodych to inicjatywa, która powstała w 2011 roku, pod auspicjami Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jej celem jest integracja młodszego pokolenia środowiska arbitrażowego, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i zdobywania praktycznej wiedzy o arbitrażu. Od czasu powstania, w ramach Forum zostało zorganizowanych szereg spotkań z wybitnymi praktykami arbitrażu z zagranicy. Naszymi gośćmi byli Prof. Julian Lew, Prof.Christoph Schreuer, Prof. Bernard Hanotiau. Zorganizowaliśmy też interaktywne warsztaty arbitrażowe skierowane do kandydatów na sekretarzy trybunałów arbitrażowych. Forum może poszczycić się także opublikowanym w 2015 r. specjalnym wydaniem Biuletynu Arbitrażowego SA KIG pod tytułem „Młody Arbitraż”.

Forum jest adresowane do młodych. W społeczności prawniczej często uważa się, że granicą młodości jest wiek 45 lat. Nie ustanawiamy jednak granicy wieku. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy czują się młodzi duchem lub „młodzi” w świecie arbitrażu.

Forum nie ma sformalizowanych struktur. Uważamy, że dzięki temu Forum może być elastycznym narzędziem do realizacji najróżniejszych inicjatyw. Młodość to kreatywność i takie właśnie ma być Forum. Zachęcamy jednak wszystkich zainteresowanym działalnością Forum do zapisania się do grona jego członków. Umożliwi to otrzymywanie bezpośrednio informacji o wydarzeniach organizowanych w ramach Forum, a także aktywne zaangażowanie w organizację nowych wydarzeń. Jeżeli masz pomysł na zorganizowanie wydarzenia lub opracowanie publikacji, który mieści się w celach działalności Forum, skontaktuj się z nami.