Przejdź do głównej sekcji

Zbigniew Wrona

Zbigniew Wrona
Imię i nazwisko

Zbigniew Wrona

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Prawo administracyjne
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne - gospodarcze
Rok urodzenia

1961

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1985-1999, pracownik naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (asystent, od 1986 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji); 1985-1987, aplikant sądowy w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, aplikacja zakończona egzaminem sędziowskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym; 1989, egzamin radcowski przed Komisją Egzaminacyjną w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie i wpis na listę radców prawnych; 1990-1996, radca prawny, kierownik zespołu radców prawnych, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu; 1992-1996, prowadzący kancelarię radcowską Centrum Prawne w Krakowie (początkowo jako wspólnik spółki cywilnej, od 1993 r. w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego); 1996, wicedyrektor Biura Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; 1997, wicedyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; 1997-2005, adiunkt na Wydziale Administracyjno-Informatycznym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 1998-2007, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 2007-2011, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; 2012 do chwili obecnej, dyrektor Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu.

Publikacje

1) Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym, monografia, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1997, s.145; 2) „Przedpole” jednolitości stosowania prawa w postępowaniu karnym, studium w pracy zbiorowej: Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych, pod red. Stanisława Waltosia, Zakamycze 1998, s.158-171; 3) Ochrona świadka koronnego a administracyjnoprawna sytuacja osoby (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności (księga ku czci profesora Stanisława Waltosia), Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s.428-437; 4) Prawo przyjazne przedsiębiorcy – wybrane zagadnienia z działalności legislacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Studia Prawno-Ustrojowe nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, s.5-21.