Przejdź do głównej sekcji

Witold Wołodkiewicz

Witold Wołodkiewicz
Imię i nazwisko

Witold Wołodkiewicz

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Francuski
  • Włoski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
Rok urodzenia

1929

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

*Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji: asystent, adiunkt, docent, prof. nadzw., prof. zwycz.; Prodziekan Wydziału, Dyrektor Instytutu, Przew. Rady Naukowej Instytutu; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”; *Polska Akademia Nauk: Przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej; Przewodniczący Komisji Praw Antycznych; Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN; * Visiting profesor Uniwersytetów: we Francji (Paris I, Paris II, Ecole Pratique des Hautes Etudes IV Section -Sorbonne), we Włoszech (Napoli, Roma II, Camerino, Sassari)

Publikacje

*Obligationes ex variis causarum figuris – Ricerche sulla classificazione delle fonti delle obbligazioni nel diritto romano classico, Roma 1970; *Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978; *Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów, Warszawa 1990; *Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009; *Itinerari di un giurista europeo. Dall Universit di Varsavia alla Federico II, Napoli 2010;