Przejdź do głównej sekcji

Werner Melis

Werner Melis
Imię i nazwisko

Werner Melis

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych, doktor nauk politycznych
Uprawnienia
Prezes Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego w Wiedniu (VIAC)
Narodowość

Austria

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Finanse
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo spółek
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1935

Miejscowość

Wiedeń

Kraj

Austria

Kariera

Doświadczenie zawodowe w Banku w latach 1961 – 1964; Federalna Izba Gospodarcza Austrii, Wiedeń, 1964 – 1995 (odpowiedzialny za integrację europejską i negocjacje z EFTA i Wspólnotą Europejską), arbitraż międzynarodowy i Austriacki Komitet Narodowy ICC; Członek delegacji Austrii w grupie roboczej ds. międzynarodowych praktyk umownych z UNCITRAL.

Publikacje

Autor i współautor szeregu publikacji w magazynach branżowych i podręcznikach z zakresu postępowania cywilnego, arbitrażu międzynarodowego, warunków handlowych (w szczególności INCOTERMS) oraz międzynarodowego prawa handlowego (w szczególności konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów).

Adres www

Przejdź do strony