Przejdź do głównej sekcji

Piero Bernardini

Piero Bernardini
Imię i nazwisko

Piero Bernardini

Stopień naukowy
prof.
Narodowość

Włochy

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Hiszpański
 • Włoski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo administracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo europejskie
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo spółek
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1937

Miejscowość

Rzym

Kraj

Włochy

Kariera

1964 -1972: Główny Prawnik – AGIP SpA 1973-1986: Główny Prawnik do spraw międzynarodowych, Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) 1986-1989: Główny Prawnik – ENI (Rzym – Mediolan) 1989-1990: Członek Zarządu i Komitetu Wykonawczego – ENI

Publikacje

– „ICSID versus non-ICSID Investment Treaty Arbitration” [Arbitraż zgodnie z Umową Inwestycyjną ICSID versus arbitraż na innych zasadach], Liber Amicorum Bernardo Cremades – International Commercial and Investment Arbitration [Międzynarodowy Arbitraż w Sprawach Handlowych i Inwestycyjnych] (w języku włoskim, 2008) – Italy, ICCA Handbook on Commercial Arbitration, [Włochy. Przewodnik ICCA po arbitrażu handlowym], Kluwer 2000 i 2006 (w języku angielskim). – Stabilization and Adaptation in Oil and Gas Investments [Stabilizacja i adaptacja w inwestycjach w branży naftowo-gazowej], Journal of World Energy Law and Business [Przegląd Światowego Prawa Energetycznego i Biznesu], 2008, str. 98 i nast. – The problem of arbitrability in general, Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards The New York Convention 1958 in Practice [Problem zastosowania arbitrażu w ujęciu ogólnym, egzekwowanie umów arbitrażowych i międzynarodowych decyzji arbitrażowych. Konwencja nowojorska z 1958 r.], Cameron May Ltd Publishers, 2008, str. 503 i nast.

Adres www

Przejdź do strony