Przejdź do głównej sekcji

Marek Safjan *

Marek Safjan
Imię i nazwisko

Marek Safjan

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo spółek
Rok urodzenia

1949

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Sędzia i Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1997-2006