Przejdź do głównej sekcji

Krzysztof Pietraszkiewicz

Krzysztof Pietraszkiewicz
Imię i nazwisko

Krzysztof Pietraszkiewicz

Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo bankowe
  • Prawo spółek
  • Zarządzanie ryzykiem
Rok urodzenia

1955

Kraj

Polska

Kariera

2007r. – Członek Rady w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; 2006-2007 – Członek Rady Nauki; od kwietnia 2003r. Prezes Związku Banków Polskich; 1991-2003 – Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny Związku Banków Polskich; od 2003r. – Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Członek Rady; 2002-2003 – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A.; od 1998r. – Przedstawiciel Związku Banków Polskich w Komisji Nadzoru Bankowego.