Przejdź do głównej sekcji

Krystian Ziemski

Krystian Ziemski
Imię i nazwisko

Krystian Ziemski

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Polski
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Prawo administracyjne
  • Prawo budowlane
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo ochrony środowiska
  • Projekty infrastrukturalne
  • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1952

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

1977 – Adiunkt na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2009 – Profesor na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu od 2004 Konsul Honorowy Królestwa Danii w Poznaniu

Publikacje

1. Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989 2. Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005 3. O potrzebie uchwalenia ustawy porządkującej wykładnię i stosowanie prawa administracyjnego, Biul.Rady Legisl. 1987 nr 9 s. 5-28. 4. Prawo miejscowe a przepisy gminne, (współautor Szewczyk Marek), RPEiS1992 nr 1 s. 69-75, Sum. 5. Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (22)/2009 r.

Adres www

Przejdź do strony