Przejdź do głównej sekcji

Janusz Szwaja

Janusz Szwaja
Imię i nazwisko

Janusz Szwaja

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo reklamy i mediów
  • Prawo telekomunikacyjne i IT
Rok urodzenia

1934

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

1962-1965 Uniwersytet Jagielloński adiunkt, profesor 1975-1991 Dyrektor Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

Publikacje

kodeks spółek handlowych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, firma w kodeksie cywilnym, prawa osobiste wynalazców w nowej ustawie