Przejdź do głównej sekcji

Jacek Napierała

Jacek Napierała
Imię i nazwisko

Jacek Napierała

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Narodowość

Polska

Język
  • Niemiecki
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo spółek
Rok urodzenia

1947

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

1999-2002 Prodziekan WPiA UAM

Publikacje

Umowa składu, Poznań 1981 Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania w obrocie gospodarczym, Warszawa-Poznań 1991 Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997 Odpowiedzialność eksportera i importera za naruszenie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, Warszawa 1998 Europejskie Prawo spółek, Warszawa 2006