Przejdź do głównej sekcji

Éva Horváth

Éva Horváth
Imię i nazwisko

Éva Horváth

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Węgry

Język
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Węgierski
Dziedziny
  • Arbitraż międzynarodowy
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo spółek
  • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1944

Miejscowość

Budapeszt

Kraj

Węgry

Publikacje

– Schiedsgerichtsbarkeit in Ungarn, Jahrbuch für die Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit (Arbitraż na Węgrzech, Przewodnik po praktyce arbitrażowej), tom IV – Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 1990, str. 65-70; – Nemzetközi eljárások joga – A kereskedelmi választottbíráskodás (Prawo postępowań międzynarodowych – arbitraż handlowy), podręcznik, Budapeszt, Osiris, 1999; – Szász-Horváth: Country Report: Hungary, International Handbook on Commercial Arbitration, Supplement 31 [Raport państwowy: Węgry, Międzynarodowy podręcznik arbitrażu handlowego, Suplement nr 31], 2000 Kluwer Law International, Haga/Londyn/Boston; -(How) Are Ill Awards Curable in Liber Amicorum dedicated to Prof. hab. Tadeusz Sursky [Uleczalność chorych orzeczeń [?] w Liber Amicorum dedykowanej Prof. dr hab. Tadeuszowi Sursky’emu], 2009 – A Handy Tool for the Settlement of International Commercial Disputes [Przydatne narzędzie do rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych], Penn State International Law Review [Przegląd prawa międzynarodowego Penn State], tom 27, wiosna 2009, Nr 3, 4

Adres www

Przejdź do strony