Przejdź do głównej sekcji

Bogdan Rogaski

Bogdan Rogaski
Imię i nazwisko

Bogdan Rogaski

Stopień naukowy
dr nauk ekonomicznych, mgr prawa
Uprawnienia
Mediator
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
Dziedziny
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
Rok urodzenia

1959

Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

Wieloletni praktyk gospodarczy, mediator i nauczyciel akademicki.

Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie i w Białymstoku.

Mediacja zdalna z następujących dziedzin: prawo cywilne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo bankowe.

Publikacje

Autor publikacji w polskich czasopismach naukowych.