Przejdź do głównej sekcji

Andrzej Herbet

Andrzej Herbet
Imię i nazwisko

Andrzej Herbet

Stopień naukowy
dr hab.
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Papiery wartościowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Miejscowość

Lublin

Kraj

Polska

Kariera

profesor nadzwyczajny KUL, kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego (2002-2009) pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (od 2009)

Publikacje

Autor: „Spółka cywilna. Konstrukcja prawna”, Warszawa 2008. Współautor: „System prawa prywatnego”, t. 16, red. A. Szajkowski (wyd. 1 i 2), „System prawa prywatnego”, t. 17A, red. S. Sołtysiński (wyd. 1 i 2), S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, t. I (2012), t. II (2014), t. III (2013); „Prawo spółek. Meritum”, red. A. Kidyba (2007 i następne wydania).