Przejdź do głównej sekcji

Alexander BĚLOHLÁVEK

Alexander BĚLOHLÁVEK
Imię i nazwisko

Alexander BĚLOHLÁVEK

Stopień naukowy
Univ. Prof., Prof. zw., Dr. iur., Mgr. iur., Dipl. Ing. (oec), Prof. hon., Dr. h. c.
Narodowość

Czechy

Język
 • Angielski
 • Czeski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
 • Słowacki
 • Ukraiński
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo przewozowe
 • Prawo spółek
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1968

Miejscowość

Praga

Kraj

Czechy

Kariera

2011(-2013) Przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Prawników – WJA (The World Jurist Association), Washington D.C. (USA) Uwaga: Wybrany podczas organizowanego raz na dwa lata kongresu WJA w październiku 2011 na kadencję 2011-2013. Wcześniej w ramach stowarzyszenia pełnił od 1995 roku następujące funkcje: krajowy przewodniczący na Republikę Czeską, przewodniczący sekcji praktyków prawa i członek zarządu (President of World Association of Lawyers and Member of the Board of Governors), zaś w latach 2009-2011 pierwszy wiceprzewodniczący stowarzyszenia (First Vice-President of WJA and Member of the Board og Governors). 2009 – aktualnie: Członek Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ICC / ICC International Court of Arbitration (członek trybunału z ramienia Republiki Czeskiej). Uwaga: • wybrany na podstawie nominacji Republiki Czeskiej na Światowym Kongresie Izb Handlowych w czerwcu 2009 na okres od 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2012. • wybrany na podstawie nominacji Republiki Czeskiej na Światowym Kongresie Izb Handlowych w czerwcu 2009 na okres od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2015. Aktualnie zajmuje funkcję przez drugą kadencję. 2000-2005: Członek komitetu doradczego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej 2000-2005: Członek komitetu doradczego prezesa Czeskiego Urzędu Telekomunikacyjnego. 1994 – aktualnie: adwokat– członek Czeskiej Izby Adwokackiej (Republika Czeska, Praga). Własna kancelaria adwokacka w Pradze, od 1995 roku z filią w USA (licencja Supreme Court of New Jersey, ważna do września 2015) 1993-1994: prawnik komercyjny – członek Izby Prawników Komercyjnych (Republika Czeska, Praga) 1991-1993: prawnik w kancelarii adwokackiej 1989-1992: asystent prawny w przedsiębiorstwie Pragoconsult – pierwszej firmie zajmującej się doradztwem prawno-handlowym w Republice Czeskiej (w Czechosłowacji). 1989 – aktualnie: tłumacz przysięgły języka niemieckiego. ———— 2008 – aktualnie: Katedra prawa międzynarodowego i europejskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka Brno / Republika Czeska, jako • profesor eksternista • członek komisji do spraw końcowych egzaminów państwowych i obrony na podyplomowych studiach doktoranckich, oraz egzaminów specjalistycznych i obrony prac doktorskich niższego stopnia z dziedziny „międzynarodowego prawa prywatnego“. 1992 – aktualnie: Katedra prawa, Wydział Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny, Ostrawa / Republika Czeska, jako: 1992-1996: asystent 1996-2001: docent 2001 – aktualnie: profesor uniwersytecki Wykładane przedmioty: • Wstęp do prawa • Prawo handlowe • Prawo w handlu międzynarodowym: kierownik pracowni przedmiotu Pozostałe funkcje pedagogiczne i akademickie: • kierownik pracowni akredytowanego przedmiotu „Ekonomia i prawo w biznesie“ (akredytacja Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej dopuszczająca przedmiot do programu w ramach studiów licencjackich i magisterskich) • kierownik programów studiów doktoranckich (dla podyplomowych studiów doktoranckich w języku niemieckim) • członek (również wiceprzewodniczący) rady specjalistycznej programu studiów doktoranckich. • przewodniczący komisji egzaminacyjnej na końcowych egzaminach magisterskich. • członek komisji egzaminacyjnej na końcowych egzaminach doktoranckich. 1991-1996: Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, Praga / Republika Czeska – asystent W tym: 1991-1994: Instytut Prawa Autorskiego, Praw Przemysłowych i Prawa Konkurencji przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, wykładowca przedmiotu „Prawo własności przemysłowej i prawo konkurencji“ 1994-1996: Katedra prawa handlowego – zakład międzynarodowego prawa prywatnego, Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, wykładowca przedmiotów: (i) międzynarodowe prawo prywatne i międzynarodowe prawo handlowe oraz (ii) prawo handlowe.

Publikacje

Od 1990 roku opublikował ponad 360 tytułów (monografii i artykułów fachowych) w Czechach, Austrii, Niemczech, Holandii, Polsce, na Słowacji, w Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w USA, Belgii i innych krajach (publikacje w języku: czeskim, angielskim, niemieckim, polskim, francuskim, rumuńskim, rosyjskim, hiszpańskim i ukraińskim).