Przejdź do głównej sekcji

Archiwum 2022

Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło poinformować, iż w dniu 13 stycznia br. Rada Arbitrażowa Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w oparciu o par. 12 ust 5 Statutu Sądu powołała Podlaski Komitet Arbitrażowy...

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku pisma kierowane do Sądu Arbitrażowego przyjmowane będą od godz. 9.00 do godz. 13.00. ...

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Rada Arbitrażowa dokonała zmian w regulaminie arbitrażowym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. W regulaminie arbitrażowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie...